close-popup

צריכים חוות דעת לקבלת אישור הידרולוגי?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


  טיפול במי נגר ברדיוס מגן ב' / רדיוס מגן ג'

   

  משק המים בישראל נשען בחלקו על שאיבת מי תהום להשקיה, חקלאות ושתיה. השאיבה להפקת מי תהום מתבצעת באמצעות קידוחים ובארות להפקה מאקוויפרים בתת הקרקע אשר מרביתם נקדחו בשנות ה 50-60. אבטחת איכות מי השתיה היא קריטית ועל ספק המים להבטיח אספקת מים איכותיים שישמרו על בריאות הציבור. זיהום באזור המקורב לקידוח הפקת מים יכול לחלחל ולזהם את מי השתיה אשר נשאבים ומסופקים לשימושים השונים.

  על מנת להבטיח את בריאות הציבור, נחקקו תקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה) 1995. החקיקה בוצעה בעקבות התפרצות זיהום בקידוח מי שתיה "אפק 2" במפרץ חיפה בשנות ה-80 בשל דליפת שפכים אל מי התהום. האירוע הוביל למחלות מעיים בקרב האוכלוסייה שצרכה את המי שתיה שנשאבו מבאר זו.

  התקנות קובעות כי מסביב לכל קידוח הפקת מי שתיה יוגדרו שלושה אזורי מגן: רדיוס מגן א', רדיוס מגן ב', רדיוס מגן ג'. כפי שנקבע בסעיף 7 בתקנות, הגבלות באזורי המגן הן:

  • רדיוס מגן א'– אסורה כל בנייה, למעט מבנים המשמשים להפעלת הקידוח לשיפור מימיו.
  • רדיוס מגן ב'– אסורה כל בנייה, התקנה או פעילות העלולים לזהם את הקידוח, כגון מבני מגורים, מבני מסחר או מבני ציבור.
  • רדיוס מגן ג'– אסורה כל בנייה, התקנה או פעילות העלולים לגרום לזיהום חמור בקידוח, כגון מתקן ביוב, קו ביוב ראשי, אתר אשפה, אזור תעשיה או אזור השקיה בקולחים

  משרד הבריאות רשאי ע"פ בקשה להתיר חריגה מן התקנות הנ"ל בתנאי שיוגש דו"ח הידרולוג אשר מציג נקיטת אמצעים מיוחדים למניעת זיהום הקידוח. החריגות שמשרד הבריאות רשאי להתיר:

  • באזור מגן ב', בנייה מסוגים האסורים בו דרך כלל, במקרים מיוחדים שיפורטו בבקשה, ובכפוף לנקיטת אמצעים מיוחדים למניעת זיהום הקידוח.
  • באזור מגן ג' – הנחת קווי ביוב בנסיבות מיוחדות ובכפוף לנקיטת אמצעים מיוחדים שיבטיחו מניעת דליפה מקווי ביוב.

  על פי מסמך המדיניות של רשות המים לטיפול במי נגר, באזור רדיוס מגן ב' ניתן להחדיר מי נגר לתווך הלא רווי בלבד. באזור רדיוס מגן ג', אין הגבלות של החדרת מי נגר.

  הקטנת רדיוסי מגן

  קביעת גודל רדיוסי המגן סביב הקידוח מחושבים על פי סוג הקרקע, עומק הקידוח ומפלס מי התהום. במקרים מסוימים, ניתן לבצע סקר הידרולוגי לרדיוסי המגן של קידוח החדרה מסוים לבחינה מחדש של רדיוסי המגן והאם ניתן להקטין את הרדיוסים בלי לסכן את זיהום הקידוח. לבחינת רדיוסי המגן יש לבצע ניתוח של החתך הגיאולוגי בסביבת הקידוח ולאפיין את המבנה ההידרוגיאולוגי.

  באתרינו תוכלו למצוא מידע נוסף על נושאים נוספים הקשורים לתחום כגון: בור חלחול ועוד.

  post-image

  לייעוץ ראשוני בנושא מיי נגר

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

   decoration-image worker

   חשבו את נפח הנגר היומי לטיפול במגרש

   גלו את כמות נפח הנגר היומי לטיפול על פי הנחיות תמ”א 1

   למחשבון נפח נגר

   בין הלקוחות שלנו

   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
   This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.