053-7155-145

close-popup

צריכים חוות דעת לקבלת אישור הידרולוגי?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


  נספח מים וביוב

  נספח מים וביוב הוא חלק ממסמכי התכנון הנדרשים בהליך תב"ע. הנספח יכלול דו"ח אחד לשתי המערכות בצירוף תשריט. מטרות הנספח הן:

  • לאמוד את ספיקת השפכים שייווצרו בשטח התכנית
  • לבדוק את השפעות התכנית המתוכננת על תשתיות המים והביוב הקיימות
  • לאמוד את ספיקת וכמות המים שתיצרך בשטח התכנית
  • להתוות עקרונות לתכנון למערכת המים והביוב

  נספח מים וביוב מתבסס על תכנית אב למים ותכנית אב לביוב אשר קיימת בשטח הפרויקט. אם לא קיימת תכנית אב משוערת, על המתכנן לסקור את המערכת הקיימת בשטח הפרויקט ולהנחות לגבי שינויים נדרשים במערכת התשתיות בסביבת הפרויקט.

  הנספח יכיל תיאור ותכנון עקרוני של התשתיות הרטובות

  כל המידע שתצרטכו לדעת בנושא זה:

  1. מערכת אספקת המים

  יש לבצע סקירה של מערכת המים הקיימת האתר וכמות המים המסופקת ממנה כולל מקורות המים (קידוחים, מאגרים, חיבורים לקווי מקורות וכו'). בפרשה הטכנית יש לתפרט את המתקנים ההנדסיים הקיימים בסביבת הפרויקט ולהתייחס לקווי מים אזוריים לפי תמ"א 34 ב' 5 / תמ"א 1. הנספח יכלול הצגה של אומדן כמויות המים שיצרכו בשטח התכנית (תחזית יומית ושנתית בהתאם ליעד האוכלוסייה). מערכת אספקת המים המוצעת תתואר ברמה העקרונית אשר תאפשר לעמוד ביעדי בתכנית באופן מלא כולל חלוקה לאזורי לחץ, הקמת/הרחבת מתקני איגום, תחנות שאיבה וכדומה.

  2. מערכת הביוב המקומית

  נספח הביוב יכיל את התיאור של מערכת הביוב הקיימת בשטח האתר ואת הצפי לתפוקת השפכים השנתית וביום שיא ע"פ תחזית האוכלוסייה הצפויה בפרויקט. מערכת סילוק השפכים המוצעת תתואר ברמה העקרונית ותכלול פתרונות לעמידה ביעדי התכנית. חלק מהפתרונות יכולים לכלול המלצה לשדרוג או השלמה של קווי ביוב בשטח הבנוי, הקמה/הרחקה/ שדרוג תחנות שאיבה ומתקני טיפול בשפכים אחרים. יש לתאר את פתרון הקצה לביוב (מערכת ההולכה ומט"ש) והתייחסות לניצול מי קולחים/ איגום עונתי/ מערכת הולכת מים מושבים וכדומה.

  נספח מים וביוב יכלול תשריט שישורטט על רקע תכנית מדידה. התשריט יציג את מערכת המים/ביוב הקיימות והמוצעות בשטח הפרויקט ויכלול חלוקה לאזורי לחץ, סימון מתקני מים ראשיים, קווי מים ראשיים לפי תמ"א 34/ב/5, קווי ביוב ראשיים ופתרון קצה עקרוני לשפכים שייווצרו בשטח הפרויקט.

  לצוות גילגל הנדסה ניסיון עשיר בהפקת נספחי מים וביוב ואישורם מול תאגידי המים ברוב חלקי הארץ, בתכסית משתנה ובסדרי גודל שונים. לכל פרויקט ניתנת התייחסות לייעוד הקרקע ואופי הפיתוח, זאת על מנת לתת כללים מנחים לתכנון המפורט אשר יתרמו למיקסום היעילות והשילוב הנופי בהמשך הפרויקט.

  באתרינו תוכלו למצוא מידע נוסף אודות נספח ניקוז.

  post-image

  לייעוץ ראשוני בנושא מיי נגר

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

   decoration-image worker

   חשבו את נפח הנגר היומי לטיפול במגרש

   גלו את כמות נפח הנגר היומי לטיפול על פי הנחיות תמ”א 1

   למחשבון נפח נגר

   בין הלקוחות שלנו

   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support