053-7155-145

close-popup

צריכים חוות דעת לקבלת אישור הידרולוגי?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


  נספח ניקוז לתב”ע

  נספחי ניקוז לתוכנית בנין עיר נועדו לתת מענה והנחיות לניקוז וניהול הנגר בהתאם לתמ"א 34-ב ותמ"א 1. ישנם מקרים מסוימים שבהם נדרש נספח ניקוז לתב"ע:

  • תוכניות בינוי עם ריבוי יח"ד
  • תוכניות בינוי הנמצאות ברצועת ההשפעה של נחל כפי המסומן בתמ"א 1
  • תשתיות החוצות עורקי נחלים/ ערוצי ניקוז
  • דרישה של מוסד תכנון כגון ועדה מקומית/ מחוזית/ ות"ל.
  • איחוד מגרשים וביניהם שצ"פ
  • שינוי ייעוד של מגרש

  על נספח הניקוז לעמוד בהנחיות של תמ"א 1 המופיעות בנספח א, לרבות התייחסות לנושא בנייה משמרת נגר ותר"מ (תכנון רגיש למים). יחד עם הנספח הניקוז, יש להגיש תשריטים של מערכת הניקוז המתוכננת, תשריט אדריכלי עדכני (מצב קיים ומצב מוצע) וקובץ הוראות התוכנית הכולל את הנחיות הניקוז.

   

  לנספח הניקוז כמה מטרות עיקריות

  אי הגדלת ספיקת השיא- השינוי בין המצב הקיים למצב המוצע כולל שינויים בפיתוח הקיים. שינויים אלה עלולים להגדיל את מקדמי הנגר הנוצר במגרש ולהגדיל את ספיקת הנגר באירועי גשם. נספח הניקוז יציג את החישובים של ההבדל בנפח המים היוצא מהמגרש בין המצב המוצע למצב קיים וינחה בדבר וויסות הנגר ומתקני השהייה/החדרה של נגר במגרש.

  הסדרת הוצאת המים לוואדיות- יש להתייחס בנספח לאופן הוצאת המים לוואדיות על ידי מתקנים המובילים את הנגר עד לערוץ. הסדרת הוצאת המים מהמגרש תתבצע באופן הממתן את ספיקת הנגר כך שלא יגרום לסחיפת קרקעות והתחתרות בקרקע.

  אי פגיעה בעורקי זרימה ראשיים- יש לבחון את השפעת הבנייה הצמודה לעורקי זרימה וכל בנייה אשר מתוכננת ברצועת ההשפעה של הנחל כפי שהיא מוגדרת בתמ"א 34-ב'-3. נספח הניקוז יכלול הנחיות אם ההפרויקט ממוקם בפשט הצפה של נחל.

  פתרונות ניהול נגר למניעת הצפת השטח- בעקבות שינוי האקלים ומגמת ההתחממות נמשכת ומתגברת, עוצמת הגשמים מתגברת ויכולה לגרום להצפות. נספח הניקוז יכלול הנחיות לנפחי הנגר שיש להשהות/להחדיר במגרש כך שימנעו שיטפונות במגרש בשל גשמים חריגים.

  שימור נגר עילי והחדרת הנגר- כדי למנוע פגיעה במשק המים בישראל, על הנספח להתייחס לאופן הגברת חלחול המים אל מי התהום באמצעים טבעיים או באמצעות אמצעים מכניים כמו קידוח/תעלה צרפתית וכו'.

  את נספח הניקוז והתוכנית יש להגיש למוסד המאשר (ועדה מקומית/ ועדה מחוזית/ רשות הניקוז וכו'). לאחר קבלת האישור יש להטמיע את הוראות התכנית בתיק המידע של הפרויקט אשר ישמש כהנחיות לתכנון בשלב התכנון המפורט.

  נספחי ניקוז לתוכנית בנין עיר נועדו לתת מענה והנחיות לניקוז וניהול הנגר. ההנחיות בנספחי הניקוז יתנו כללים לתוכנית המפורטת במגרשים בפרטיים או בבנייה באזורים הנדרשים בנספחי ניקוז כפי שיפורט בהמשך.

  לצוות גילגל הנדסה ניסיון עשיר בהפקת נספחי ניקוז ואישורם מול הועדה המחוזית/מקומית ברוב חלקי הארץ, בתכסית משתנה ובסדרי גודל שונים. לכל פרויקט ניתנת התייחסות לייעוד הקרקע ואופי הפיתוח. זאת על מנת לתת כללים מנחים לתכנון המפורט אשר יתרמו למיקסום היעילות והשילוב הנופי בהמשך הפרויקט.

  post-image

  לייעוץ ראשוני בנושא מיי נגר

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

   decoration-image worker

   חשבו את נפח הנגר היומי לטיפול במגרש

   גלו את כמות נפח הנגר היומי לטיפול על פי הנחיות תמ”א 1

   למחשבון נפח נגר

   בין הלקוחות שלנו

   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support