053-7155-145

close-popup

צריכים חוות דעת לקבלת אישור הידרולוגי?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


  תכנון קידוחי תצפית ופיאזומטר

  מה זה קידוח פיאזומטר?

  קידוח פיאזומטר הוא קידוח למטרת ניטור רום מפלס מי התהום בשטח הפרויקט וביצוע אנליזה לאיכות מי התהום.  הפיאזומטר הוא צינור מחורר המצוי בקידוח צר קוטר המשמש לניטור מפלסי מי התהום ואיכותם.

  מידע נוסף על קידוח מי תהום ניתן למצוא באתר שלנו.

  חשיבות תכנון מפרט ומיקום הפיאזומטר

  לפני התקנת הפיאזומטר, על המהנדס להכין תוכנית מפורטת של קידוח הפיאזומטר בהתחשב בגורמי הסביבה באתר בהווה ובעתיד. המהנדס ייקח בחשבון את רום מפלס מי התהום הצפוי באתר, עומק החפירה המתוכננת והשינויים הצפויים במפלס מי התהום בעתיד. הפיאזומטר יותקן כך שיוכל לשמש לניטור ותצפית מפלסי מי התהום עד לסיום החפירות באתר ולכן יותקן ככל האפשר מחוץ לדיפון המתוכנן. הקידוח יורחק מעצים קיימים במגרש ואין לבצע אותו סמוך לתשתיות קיימות. הקידוח יהיה בשיטה המאפשרת הוצאת קטעי קרקע מדודים מראש ויעשה בשיטה יבשה ללא הוספת פולימר או חומר זר במהלך הקידוח.

  תיעוד התקנה ופיקוח עליון

  תהליך התקנת הפיאזומטר יתועד על ידי מהנדס מחברת גילגל הנדסה ויכלול תיעוד של חתך הקרקע, עומק הפיאזומטר ותמונות המתארות את תהליך הטמנת הפיאזומטר. בסיום ההתקנה ישלח למזין טופס פיקוח על ההתקנה על פי דרישות רשות המים והגופים הרגולטיביים הרלוונטיים

  כמה זמן אורכת התקנת הקידוח?

  תהליך התקנת הפיאזומטר אורך כ-4 שעות ועד יום עבודה (לעיתים יכול להתארך ליומיים עבודה בשל חתך קרקע חרסיתי/סלעי). בסיום התקנת קידוח הפיאזומטר תותקן שוחה בעלת מכסה אשר תמגן את ראש הקידוח. 

  איך לבחור נכון ספק לקידוח הפיאזומטר

  קידוח הפיאזומטר ייעשה על הנחיות הגופים הרגולטורים (איכות הסביבה, רשות המים וכו'). קידוחים שלא יבוצעו על פי הדרישות השונות לא יכובדו בוועדות/דיונים השונים של הגופים הרגולטוריים. בכל קידוח פיאזומטר שמתבצע על ידי גילגל הנדסה מתלווה מהנדס מוסמך אשר מבצע תיעוד של התקנת ומפיק בסיום ההתקנה דוח התקנת פיאזומטר לתיעוד. כדי לחסוך בכספים וביצוע קידוחי פיאזומטר נוספים במגרש יש לבצע את הפיאזומטר באמצעות חברה מנוסה אשר מכירה את מכלול הדרישות בכל פרויקט.

  איך לשמור על קידוח התצפית?

  בסיום הקידוח תותקן שוחה אשר תגן על הקידוח עד לסיום עבודות החפירה המתוכננות. השוחה תתוכן בגובה של עד מטר מפני הקרקע ותכלול מכסה שניתן לנעילה.

  האם מפלס מי התהום משתנה?

  מפלסי מי התהום משתנים בהתאם לעונות השנה, למפלס מי הים ולמשטר השאיבות באזור. למשל, בעונה הגשומה צפוי המפלס לעלות, בעוד בסתיו (לפני הגשמים) צפויים המפלסים לרדת. עם עליית מפלס מי הים צפויה גם עלייה של מפלסי מי התהום באקוויפר החוף. פיאזומטר שיותקן בשטח הפרויקט יוכל לאפשר מעקב אחרי גובה המפלסים לאורך השנה עד לתחילת העבודות.

  מה שלבי העבודה לאחר ביצוע הקידוח?

  לאחר ביצוע הקידוח יש לבצע שאיבת פיתוח לבאר. שבוע לאחר ביצוע שאיבת הפיתוח יתבצע דיגום בשיטת שאיבת LOW FLOW של מי התהום על ידי מודד מוסמך ותתבצע מדידת איזון לקביעת מפלס מי התהום באתר. זמן קבלת הבדיקות הוא כשבועיים מיום לקיחת הדיגום.

  post-image

  שוחת פיאזומטר שנשארת באתר בסיום העבודות

  מקדח באתר זבוטינסקי 45, תל אביב

  לייעוץ ראשוני בנושא מיי נגר

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

   decoration-image worker

   חשבו את נפח הנגר היומי לטיפול במגרש

   גלו את כמות נפח הנגר היומי לטיפול על פי הנחיות תמ”א 1

   למחשבון נפח נגר

   בין הלקוחות שלנו

   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   client-logo
   Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support